buy synthroid online
Pr-organisaties in varkenshouderij bundelen krachten voor ‘Eén Varkensgeluid’
Weekend van het varken

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Pr-organisaties in varkenshouderij bundelen krachten voor ‘Eén Varkensgeluid’

POV vraagt donatie varkenshouders voor sector-pr

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) doet een beroep op alle Nederlandse varkenshouders én de toeleverende bedrijven om dit jaar geld te doneren voor de sectorcommunicatie en –pr.

POV-voorzitter Ingrid Jansen heeft hiervoor, namens het hele POV-bestuur, een persoonlijke oproep geschreven aan alle leden van de POV. Jansen doet in haar brief een beroep op de solidariteit en saamhorigheid in de sector.

Ook maakte de POV vandaag bekend intensief te gaan samenwerken met alle bestaande pr-organisaties en –initiatieven in de varkenssector. De organisaties zoals Varkens in Zicht en Varkens Vandaag, en de POV zijn het erover eens dat het effectiever is om onder één koepel samen te werken.

Productschap
Door het wegvallen van het Productschap Vee en Vlees, per 1 januari 2015, is er geen centrale financiering meer. Om alle bestaande pr- en communicatieprojecten in de sector dit jaar wél te kunnen laten doorgaan, is circa 500.000 euro nodig. Dit komt neer op gemiddeld ongeveer 100 euro per varkenshouder. Varkenshouders staat het overigens vrij om welk bedrag dan ook te storten. Ook aan de toeleverende bedrijven wordt een ‘open factuur’ gestuurd.

De persoonlijke oproep (zie bijlagen) van Ingrid Jansen valt morgen bij alle leden van de POV op de mat. ‘Varkenshouders die geen POV-lid zijn, krijgen in eerste instantie geen brief. Dat betekent echter niet dat wij geen persoonlijk beroep doen op álle varkenshouders in Nederland’, zegt Ingrid Jansen. ‘Ook zij hebben baat bij én profiteren van goede communicatie en pr. Ik roep daarom óók de varkenshouders op die geen POV-lid zijn, om saamhorig te zijn met hun collega’s en ook een bedrag te doneren.’

Projecten
Er is bijvoorbeeld geld nodig voor het verstrekken van promotiemateriaal voor varkenshouders, zoals folders, gadgets en informatiemateriaal over de varkenshouderij. Varkenshouders kunnen die uitdelen aan schoolklassen, organisaties of individuele burgers die hun stal bezoeken en tijdens open dagen.

Andere voorbeelden van projecten die werden gefinancierd door het Productschap Vee en Vlees, zijn onder meer de Stichting Varkens in Zicht (zichtstallen, Stap in de Stal, Weekend van het Varken), Big Challenge en Varkens Vandaag.

Daarnaast is er een aantal kleinere initiatieven actief, zoals Varkensgilde en Klasseboeren. Onderdeel van de sectorcommunicatie en –pr zijn daarnaast ontwikkelaars/samenstellers van agrarische lesmaterialen voor het basis- en voortgezet onderwijs, zoals Veeteelt.nu en Het Kleine Loo.

Imago
Alle organisaties tezamen zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor het toenemende positieve imago voor de varkenshouderij, meent de POV. ‘Wij waarderen alle initiatieven, projecten en organisaties zeer’, zegt vicevoorzitter Eric Douma van de POV. ‘Dankzij hen én door de steeds intensievere pr en communicatie door belangenbehartigers als NVV en LTO gaat het steeds beter met ons imago. De varkenshouder ziet en voelt dit dagelijks.’

Ingrid Jansen merkt dat er een kentering gaande is. ‘Organisaties als Wakker Dier hebben het niet meer alléén voor het zeggen. De varkenshouderij komt meer en beter in beeld. Dat moeten wij vasthouden’, meent zij. ‘Wij willen en móeten daarom óók in 2015 en daarna verder kunnen werken aan het sectorimago en aan het imago van de individuele varkenshouder, zegt Jansen. ‘Ik hoop en verwacht dat iedereen in de sector daar graag aan wil bijdragen.’

Draagvlak
Een goed imago en transparantie is volgens de POV essentieel omdat dit maatschappelijk draagvlak creëert. ‘En draagvlak leidt tot minder dwingende en kostprijsverhogende maatregelen voor de varkenshouder. We creëren hiermee dus een win-winsituatie’, aldus Jansen.

Samenwerken
Naast het bekendmaken van de ‘crowdfunding’ onder varkenshouders en periferie, maakte de POV vandaag ook bekend intensief te gaan samenwerken met alle bestaande pr-organisaties en –initiatieven in de sector. De organisaties, waaronder Varkens in Zicht en Varkens Vandaag, en de POV zijn het erover eens dat het effectiever is om onder één koepel samen te werken en gezamenlijk op te trekken in plaats van ieder voor zich.

Commissie
De POV heeft een commissie ingesteld die zich gaat bezighouden met de sectorcommunicatie en pr. ‘Wij hebben commitment gevraagd aan alle organisaties voor de werkwijze. Zij hebben allemaal volmondig ‘ja’ gezegd om voortaan als één geluid naar buiten te treden’, zegt Jansen. ‘Daar zijn wij als POV enorm blij mee, want onze sector is te klein om versnipperd te zijn.’

De Commissie Communicatie en PR Varkenshouderij (CCPV) zal op regelmatige basis overleggen met de bestaande communicatie- en pr-organisaties om activiteiten en projecten af te stemmen en waar nodig elkaar te helpen met organisatie of invulling van activiteiten. Daarnaast is de organisaties gevraagd om mee te denken over het communicatiebeleid voor de komende jaren.