buy synthroid online
Merial sponsort sector PR met 5.000 euro
Weekend van het varken

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Merial sponsort sector PR met 5.000 euro

 

Diergeneesmiddelenfabrikant Merial heeft 5.000 euro overhandigd aan de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Het geld komt rechtstreeks ten goede aan de sector-pr en -promotie van de varkenshouderij in 2015.

Namens Merial overhandigden Sander Janssen, Hans van Gisteren en Anke Verhaegen dit bedrag symbolisch aan POV-voorzitter Ingrid Jansen. ‘Een geweldig mooi bedrag’, vindt Jansen. ‘Merial onderstreept hiermee haar steun aan de Nederlandse varkenshouderij.’ Promotie en pr voor de varkenshouderij is essentieel, meent Jansen. ‘Immers, een goed imago van de Nederlandse varkenshouderij, betekent breed maatschappelijk draagvlak, minder kostprijsverhogende maatregelen voor de boer en daarmee een gezonde en vitale sector. Ook de bedrijven in de periferie, zoals Merial, zijn hierbij gebaat.’

 

Oproep Merial aarzelde geen moment om 5.000 euro te sponsoren, toen POV-voorzitter Ingrid Jansen eind januari een persoonlijke oproep richtte aan varkenshouders en periferie om bij te dragen aan de financiering van de verschillende bestaande pr-initiatieven.

Met deze bijdrage kunnen waardevolle organisaties zoals Varkens Vandaag, Varkens in Zicht (Zichtstallen) en andere pr-organisaties die de varkenshouderij promoten, óók in 2015 worden ingezet.

Volgens Sander Janssen is het belangrijk om te laten zien dat Nederland op het gebied van de varkenshouderij wereldwijd één van de meest vooruitstrevende landen is. ‘Het bundelen van krachten en kennis heeft er toe geleid dat de Nederlandse varkenssector zo hoogwaardig is geworden en een hoge diergezondheidsstatus bezit. Wij hopen dat mede door onze steun de POV dit bij een nóg breder publiek onder de aandacht weet te brengen.’

Over Merial Merial, de diergeneeskundige tak van Sanofi, is één van de grotere spelers in de internationale veterinaire farmacie. Zij levert o.a. hoogwaardige vaccins voor de varkenshouderij. Hiermee levert Merial een bijdrage aan het verbeteren van de gezondheidsstatus van de varkenshouderij in de hele wereld. Wereldwijd is Merial vertegenwoordigd in 150 landen en heeft ongeveer 5.700 mensen in dienst. In Nederland ondersteunt Merial de varkenssector bovendien met veterinaire kennis en diagnostiek bij de aanpak van problemen op varkensbedrijven. Ook worden lezingen aangeboden over dierziekten en wordt relevante informatie verstrekt aan belanghebbenden. Dit altijd in nauw overleg met de bedrijfsdierenarts. ‘Gezamenlijk maken we zo de sector nog sterker!’

Merial: "We zijn zeer trots om de POV sector-pr te kunnen sponsoren en om zo, samen met onze innovatieve diergeneesmiddelen en vaccins, positief bij te dragen aan een goed imago én gezonde Nederlandse varkenshouderij."