buy synthroid online
ABAB steunt sector-PR
Weekend van het varken

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ABAB steunt sector-PR

ABAB heeft vandaag een donatie gedaan voor de sector-pr van de varkenshouderij. John Verhagen, Voorzitter Hoofddirectie van ABAB Groep B.V.,overhandigde een cheque ter waarde van 5.000 euro aan de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Het geld komt rechtstreeks ten goede aan de sector-pr en -promotie van de varkenshouderij in 2015.

Het bedrag werd symbolisch overhandigd aan POV-voorzitter Ingrid Jansen. Die toonde zich in haar nopjes met de donatie van ABAB. ‘Wij zijn blij dat bedrijven in de periferie van de varkenshouderij, zoals ABAB, net zoveel waarde hechten aan goede pr voor de sector als wij.’

Jansen noemt ABAB een voorbeeld voor collega’s. ABAB laat volgens haar hiermee zien dat niet alleen de varkenshouders gebaat zijn bij een goed imago, maar dat continue sector-pr ook de toeleverende bedrijven profijt oplevert. Zij roept bedrijven die verbonden zijn aan de varkenshouderij en nog geen bedrag hebben gestort dan ook op om het voorbeeld van ABAB te volgen. ‘Immers, een goed imago van de Nederlandse varkenshouderij betekent breed maatschappelijk draagvlak, minder kostprijsverhogende maatregelen voor de boer en daarmee een gezonde en vitale sector. Bedrijven in de periferie van onze sector hebben daar ook baat bij.’

ABAB benadrukt dat er geen tegenprestaties worden verwacht van de POV. ‘Wij vragen er zelf niets voor terug, behalve dat het geld goed en rechtstreeks wordt besteed aan de pr-activiteiten in de sector. Wij zijn er ook van overtuigd dat dit zal gebeuren.’

Jansen verzekerde John Verhagen dat het geld goed terecht zal komen. ‘Door donaties van bedrijven zoals ABAB kunnen wij organisaties en mensen, die zich veelal vrijwillig inzetten voor het imago van onze sector, ondersteunen met een financiële bijdrage.’

ABAB is het tweede bedrijf dat zo’n grote donatie doet voor de sector-pr. Eerder stortte diergeneesmiddelenfabrikant Merial al 5.000 euro.

‘ABAB Accountants en Adviseurs heeft een groot aantal klanten in de varkenshouderij. Wij willen laten zien, dat wij achter onze klanten staan en natuurlijk hebben we ook belang bij een sterkere varkenssector. De activiteiten van POV dragen bij aan het versterken van de varkenshouderij in Nederland’, geeft John Verhagen aan. ‘De varkenshouderij is voor ons een strategische sector. Daar investeren we graag in.’