buy synthroid online
POV financiert onderhoud 26 zichtstallen
Weekend van het varken

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

POV financiert onderhoud 26 zichtstallen

Het onderhoud van de 26 zichtstallen in Nederland wordt dit jaar volledig gefinancierd door de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV).

Het onderhoud van de zichtstallen (waar burgers zeven dagen per week, 365 dagen per jaar gratis kunnen zien hoe de varkenshouders hun dieren houden) kan worden betaald uit de donaties die varkenshouders en toeleverende bedrijven de afgelopen maanden hebben gedaan. Voorzitter Ingrid Jansen van de POV stelt dat de zichtstallen zeer belangrijk zijn voor de maatschappelijke acceptatie en het imago van de Nederlandse varkenshouderij. ‘De ondernemers met een zichtstal doen zeer waardevol werk en steken hun nek uit voor al hun collega’s. Het financieren van de zichtstallen is dan ook geen enkel punt van discussie.’

Uitbreiding zichtstallen Voor de uitbreiding van het aantal zichtstallen heeft de POV besloten dat ondernemers die in samenwerking met Varkens in Zicht een zichtstal willen inrichten, per keer een aanvraag kunnen indienen. Deze aanvragen worden dan afzonderlijk door het POV-bestuur getoetst. Varkens in Zicht is voornemens om het aantal zichtstallen dit jaar met drie uit te breiden.

Weekend van het Varken Voor het Weekend van het Varken is op dit moment niet genoeg financiering beschikbaar. Varkens in Zicht en de POV bekijken de komende periode gezamenlijk of de jaarlijkse open dagen bij varkenshouders op een andere wijze ingevuld kunnen worden. ‘Daar zijn goede ideeën over en samen gaan we die ideeën in de POV werkgroep pr, waar Varkens in Zicht ook in participeert, uitwerken’, zegt Jansen.

Erkenning Varkens in Zicht is blij met de financiële steun van de POV voor het onderhoud van de zichtstallen. ‘Dit ervaren onze zichtstalhouders als een erkenning en een flinke steun in de rug voor het werk dat zij al jaren verzetten. Wij willen alle varkenshouders en bedrijven die een donatie hebben gedaan, dan ook bedanken’, zegt projectleider Mechie Beurskens. Zichtstallen hebben een belangrijke functie in het vergroten van maatschappelijk draagvlak voor de varkenshouderij. ‘Mensen kunnen gratis en zonder afspraak komen kijken en zelf een oordeel vormen. Uit onze onderzoeken blijkt dat de bezoekers, na zelf een varkensbedrijf te hebben bezocht, een positiever beeld over de sector hebben, dan voor het bezoek’, aldus Beurskens.

 

Donatieactie Ingrid Jansen roept varkenshouders en toeleverende bedrijven, die nog geen donatie hebben gedaan voor de sector-pr varkenshouderij, nogmaals op een bedrag te storten. ‘Dan kan de POV zich, samen met de pr-initiatieven blijven inzetten om het imago van de sector te verbeteren.’