buy synthroid online
Varkens Houden We Samen
Weekend van het varken

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Varkens Houden We Samen

Op en rond een varkenshouderij is veel te beleven. Naast het verzorgen van de varkens komt er nog veel meer bij kijken om varkens te kunnen houden. De boer zorgt er o.a. voor dat:

- de mest wordt afgevoerd en/of wordt uitgereden over de gronden

- het voer voor de varkens wordt geleverd,

- de varkens verkocht en aangekocht worden,

- het transport voor de dieren is geregeld,

- de zeugen worden geinsemineerd,

- de boekhouding (financieel maar ook over de mest) wordt bijgehouden,

- het bedrijf aan alle wettelijke verplichting en registraties voldoet,

-  etc. etc.

De varkens mogen ook niet ziek worden. Daarvoor worden de resultaten van de varkens wekelijks geëvalueerd. Daar waar nodig kan de boer bijsturen. Om varkens te mogen houden moet het bedrijf ook aan veel voorwaarden voldoen zoals dierenwelzijneisen, hygiëne-eisen, mest-afzeteisen, diergezondheid maar ook de uitstoot mag niet hoger zijn dan bepaalde wettelijke eisen (uitstoot geur, ammoniak, fijnstof en geluid).

Je merkt wel dat een boer veel werk heeft naast het houden en verzorgen van de dieren. Wil jij meer weten of wil jij gewoon een keertje varkens kijken, kom dan naar het Weekend van het Varken op zaterdag 12 en/of zondag 13 september. De boer en de boerin zijn aanwezig en er worden ook allerlei leuke activiteiten georganiseerd.