buy synthroid online
Wervingscampagne voor sector-pr brengt € 105.000 op
Weekend van het varken

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Wervingscampagne voor sector-pr brengt € 105.000 op

In maart 2016 is de POV begonnen met een grote wervingscampagne onder veehouders en het bedrijfsleven. In totaal is € 105.000 euro gedoneerd voor sector-pr.

POV voorzitter Ingrid Jansen geeft aan erg trots te zijn. ‘Wij zijn heel tevreden met het resultaat. Van het totaal bedrag is 75% gedoneerd door varkenshouders. Wij zijn iedereen die heeft gedoneerd erg dankbaar. Het is goed om te zien dat varkenshouders en het bedrijfsleven het belang inzien van een stevig pr- en promotieoffensief voor de varkenshouderij’ stelt Jansen.

De actieperiode heeft gelopen van maart tot juli. ‘Sector-pr is belangrijker dan ooit. Wij willen, samen met de organisaties die actief zijn op het gebied van varkenspromotie, promotie gezamenlijk oppakken’ zegt Jansen.  De komende weken kunnen organisaties uit het veld een sponsoringsaanvraag indienen. Deze aanvragen zullen op zijn merites beoordeeld worden.

‘Jaarlijks zal een actieperiode aangewezen worden waarin actief fondsen geworven worden voor sector-pr. Het staat varkenshouders en het bedrijfsleven uiteraard vrij om buiten de actieperiode te blijven doneren’ stelt Jansen. Doneren kan op rekeningnummer: NL82RABO 0192 046 357, t.n.v. Producenten Organisatie Varkenshouderij.