buy synthroid online
Positieve resultaten onderzoek Weekend van het Varken
Weekend van het varken

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Positieve resultaten onderzoek Weekend van het Varken

Het vijfde Weekend van het Varken dat op 10 en 11 september plaatsvond trok dit jaar ruim twee keer zoveel bezoekers als in 2010, zo'n 27.400. Op vrijdag 28 oktober zijn tijdens de opening van de 17e zichtstal 'Aan den Herenbosweg' in Horst de resultaten van de campagne Stap in de Stal gepresenteerd.

Onderzoeksbureau GFK heeft na afloop van het Weekend van het Varken de effecten van de communicatiemiddelen gemeten en enkele stellingen over de varkenshouderij voorgelegd. De ondervraagden uit het GFK onderzoek zijn gezinnen met jonge kinderen die wonen in een straal van 25km rondom een deelnemend varkensbedrijf.

Stap in de Stal

Belangrijke conclusies uit het onderzoek zijn:

  • De nieuwe regionale benadering in plaats van de landelijke aanpak van voorgaande jaren werkt goed, met name de huis-aan-huis folder was bijzonder effectief.
  • De belangrijkste reden om het Weekend van het Varken, een zichtstal of een andere varkensstal te bezoeken (het hele jaar door) is dat het een leuk uitje is voor de kinderen. Andere redenen zijn dat de ondervraagden iemand kennen met een varkensbedrijf, dat het onderdeel is van een (les)programma en uit nieuwsgierigheid.
  • De belangrijkste redenen om het Weekend van het Varken niét te bezoeken zijn onwetendheid, gebrek aan tijd en geen interesse.
  • 51% van de ondervraagden vindt dat de gemiddelde Nederlander geen objectief beeld heeft van de varkenshouderij.
  • 63% van de ondervraagden vindt het maken van kijkruimtes bij varkenshouders een goede manier om de varkenshouderij inzichtelijker en toegankelijker te maken.
  • 25% van de ondervraagden vindt dat de manier van varkens houden moet veranderen. In het onderzoek van 2010 was dit 37%, toen is gemeten op landelijk niveau.
  • 48% vindt dat Nederlandse varkenshouders trots mogen zijn op hun vak.

Tijdens het Weekend is ook aan bezoekers gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. Hieruit komen de volgende resultaten naar voren:

  • Door een bezoek aan een varkensbedrijf wordt de mening over de varkenshouderij positief beïnvloed: Een positieve mening over de varkenshouderij steeg van 71% naar 94% door het zelf zien en ervaren hoe varkens gehouden worden.
  • De bezoeker ervaart de informatie als objectief.

Uit de positieve resultaten blijkt dat de regionale aanpak van de campagne Stap in de Stal zich bewezen heeft en dat deze volgend jaar verder kan worden uitgebouwd. Van groot belang bij de organisatie van het Weekend van het Varken is dat er voldoende varkenshouders op de deelnemende bedrijven zijn zodat bezoekers goed ontvangen worden en hun vragen kunnen stellen.


Tags: Weekend van het Varken, Stap in de stal, onderzoek, onderzoeksresultaten, varken, varkens, varkensrassen, het varken, soorten varkens, varkens houden, vleesvarkens, vleesvarken, draagtijd varken, fokzeugen, alles over varkens, gespeende biggen, informatie over varkens, varkens in nederland, varkens knuffelen, Stichting varkens in zicht, Productschap Vee en Vlees, knuffelen met varkens, de boer op.