buy synthroid online
11 Weetjes over de Nederlandse varkenshouderij
Weekend van het varken

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

11 Weetjes over de Nederlandse varkenshouderij

 

 1. Wist je dat de varkenshouderij in Nederland wereldwijd vooroploopt op het gebied van welzijn, gezondheid, milieu en voedselkwaliteit? 

 2. Wist je dat zeugen meestal bevrucht worden door kunstmatige inseminatie?
  Er zijn speciale bedrijven die gericht zijn op het houden van mannetjesvarkens (beren) met zeer goede kwaliteiten. Deze beren dekken op een kunstzeug. Het sperma wat vrijkomt wordt opgevangen, verdund en vervolgens bij de zeug ingebracht. Het verdunnen doet men om van 1 dekking niet 1 zeug maar bijvoorbeeld 20 zeugen te kunnen bevruchten.

 3. Wist je dat varkens restproducten uit de voedingsmiddelenindustrie eten?
  De intensieve varkenshouderij zorgt ervoor dat veel producten die normaal gesproken weggegooid zouden worden, weer gebruikt worden. Varkens krijgen naast droge, geperste brokjes en granen ook bijproducten uit de voedingsmiddelenindustrie. Denk aan koek, muesli, brood en sojaschroot. Ook vochtrijke bijproducten uit de voedingsindustrie worden gebruikt, dit zijn producten die vrijkomen bij de bereiding van bijvoorbeeld plantaardige oliën, drank, frites en zuivelproducten.

 4. Wist je dat vanaf 2013 alle zeugen in groepen leven?
  Net als alle Nederlandse biggen en vleesvarkens, leven straks ook alle zeugen in groepen. Dat moet in de gehele Europese Unie vanaf 2013 gebeuren, maar in Nederland zijn er nu al veel varkenshouders die zeugen in groepshuisvesting houden. Alleen de dagen rondom het bevruchten en als de zeugen jonge biggen hebben, dan mogen ze worden vastgezet in een box.

 5. Wist je dat de agrosector één van de belangrijkste pijlers van de Nederlandse economie is?
  De varkenshouderij speelt hierin een aanzienlijke rol en dat is eigenlijk altijd zo geweest.

 6. Wist je dat er in 2011 circa 12 miljoen varkens gehouden worden op 8600 bedrijven?
  Het aantal varkensbedrijven daalt echter elk jaar omdat veel varkensbedrijven niet meer rendabel zijn.

 7. Wist je dat er in Nederland 17 zichtstallen zijn?
  Hier kan iedereen gratis en zonder afspraak varkens komen kijken in een speciale kijkruimte.

 8. Wist je dat de varkenssector actief aan het terugdringen van het antibioticagebruik werkt?
  Het gebruik van antibiotica in de Nederlandse dierhouderij moet eind 2011 met 20% afgenomen zijn ten opzichte van het peiljaar 2009. 

 9. Wist je dat vlees van Nederlandse varkens voldoet aan de hoogste standaarden voor voedselveiligheid?

 10. Wist je dat de Nederlandse varkenshouderij jaarlijks voor meer dan 2,3 miljard euro aan varkensvlees, fokdieren, biggen en slachtvarkens exporteert?

 11. Wist je dat het castreren van beren gebeurt omdat er anders een onaangename geur bij het vlees kan ontstaan?
  Het verwijderen van de zaadballen bij mannetjes varkens gebeurt niet zonder reden. Als varkensboeren hun beren niet castreren, kan het vlees een onaangename geur en smaak geven bij het bakken. De kans op deze 'berengeur' is klein. Supermarkten in Nederland en Duitsland willen echter absoluut geen berenvlees in de schappen. Daarom is een werkgroep 'Alternatieven voor castreren van varkens' opgericht om te komen tot haalbare alternatieven ter preventie van berengeur.

Meer weten over de varkenshouderij in Nederland?