Weekend van het varken

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

buy synthroid online

zichtstal

Boerderij Hoeve de Hulsdonk | Beers

Gerbert en Antonet Oosterlaken

Zichtstal
Weekend van het varken

Kom elke dag varkens kijken bij 26 zichtstallen 
Er zijn 26 varkens zichtstallen waar je het hele jaar gratis én zonder afspraak naar de varkens kan komen kijken vanuit speciale kijkruimtes. Kijk voor de openingstijden op bovenstaande kaart en kom gezellig met de hele familie een kijkje nemen!

De zichtstallen zijn een afspiegeling van de moderne varkenshouderij met onder meer een Wroetstal, een zorgboerderij en een bedrijf met de Maatlat Duurzame Veehouderij.

Oordeel zelf

De Stichting Varkens in Zicht wil door openstelling van moderne varkensbedrijven en het verzorgen van informatie, de varkenssector beter zichtbaar en toegankelijker maken.

Lijst deelnemers Weekend van het varken

Laat ons weten hoe het bezoek aan een zichtstal is geweest!

Address : Radius :

Dagelijks geopend

Adres
Elstweg 42
5437 PE Beers (Noord-Brabant)

Openingstijden
Zomertijd: 10:00 tot 20:00 uur
Wintertijd: 10.00 tot 17.00 uur

 

Over deze boerderij
Boer Gerbert en boerin Antonet hebben in 2013 de nieuwe varkensstal op hun boerderij geopend. In deze nieuwe stal is veel aandacht besteed aan diergezondheid en dierenwelzijn. Ten opzichte van de reguliere varkenshouderij kom je op deze boerderij nieuwe ontwikkelingen tegen. Deze ontwikkelingen staan op de informatieborden vermeldt.

Op deze boerderij leven moedervarkens. Iedere drie weken worden bij ons biggetjes geboren. Ook wij hebben hiervoor een kraamkamer op de boerderij, maar wij noemen de kraamkamer de kraamstal. Hier kunnen wij de moederzeug en de kleine biggen goed verzorgen. Zowel de biggen als de moeder mogen als de biggen 3 dagen oud zijn los lopen. Na 28 dagen zijn de biggen al zo groot dat ze zelfstandig opgroeien. De zeug gaat dan naar de inseminatiestal en de biggen blijven in de kraamkamer tot ze 10 weken oud zijn en 25 kg wegen. De biggen hebben dan meer ruimte nodig en worden verkocht aan een vleesvarkenshouder.

Wist je dat:
- een big direct kan zien, horen, lopen en ruiken na de geboorte
- een moedervarken minimaal 14 spenen heeft
- een vadervarken een beer heet
- een varken niet kan zweten

Lees meer: Boerderij Hoeve de Hulsdonk | Beers

Boerderij Van Schijndel | Aalten

Familie Van Schijndel

Zichtstal
Weekend van het varken

Kom elke dag varkens kijken bij 26 zichtstallen 
Er zijn 26 varkens zichtstallen waar je het hele jaar gratis én zonder afspraak naar de varkens kan komen kijken vanuit speciale kijkruimtes. Kijk voor de openingstijden op bovenstaande kaart en kom gezellig met de hele familie een kijkje nemen!

De zichtstallen zijn een afspiegeling van de moderne varkenshouderij met onder meer een Wroetstal, een zorgboerderij en een bedrijf met de Maatlat Duurzame Veehouderij.

Oordeel zelf

De Stichting Varkens in Zicht wil door openstelling van moderne varkensbedrijven en het verzorgen van informatie, de varkenssector beter zichtbaar en toegankelijker maken.

Lijst deelnemers Weekend van het varken

Laat ons weten hoe het bezoek aan een zichtstal is geweest!

Address : Radius :

Dagelijks geopend

Adres
Klokkemakersweg 8, Aalten

Openingstijden
zomerperiode: 10.00 - 20.00 uur
winterperiode: 10.00 - 18.00 uur

 

Over onze boerderij
Op deze varkenshouderij van de familie Van Schijndel worden vleesvarkens gehouden. Dit houdt in dat de varkens worden aangekocht als ze ongeveer 10 weken oud zijn. Ze wegen dan al 25 kg. De varkens blijven 4 maanden op het bedrijf. Na 4 maanden wegen de varkens circa 115 kg en ze worden dan verkocht aan de slachterij voor het vlees. De familie Van Schijndel vindt het welzijn van het varken erg belangrijk en ze hebben bij de bouw van de nieuwe stal hier veel aandacht aan besteed. De nieuwe stal is een zogenaamde strooiselstal.

De varkenshouderij van de familie Van Schijndel is een varkens zichtstal. Je kunt het gehele jaar gratis en zonder afspraak terecht in de zichtruimten. Vanuit deze zichtruimte kun je zelf zien en ervaren hoe varkens gehouden en verzorgd worden op een modern varkensbedrijf.

Op dit bedrijf wordt één van de manieren van varkens houden getoond. Andere stalsystemen zijn bij andere zichtstallen te zien.

Lees meer: Boerderij Van Schijndel | Aalten

Boerderij Wikkerink | Sinderen

André en Helga Wikkerink

Zichtstal
Weekend van het varken

Kom elke dag varkens kijken bij 26 zichtstallen 
Er zijn 26 varkens zichtstallen waar je het hele jaar gratis én zonder afspraak naar de varkens kan komen kijken vanuit speciale kijkruimtes. Kijk voor de openingstijden op bovenstaande kaart en kom gezellig met de hele familie een kijkje nemen!

De zichtstallen zijn een afspiegeling van de moderne varkenshouderij met onder meer een Wroetstal, een zorgboerderij en een bedrijf met de Maatlat Duurzame Veehouderij.

Oordeel zelf

De Stichting Varkens in Zicht wil door openstelling van moderne varkensbedrijven en het verzorgen van informatie, de varkenssector beter zichtbaar en toegankelijker maken.

Lijst deelnemers Weekend van het varken

Laat ons weten hoe het bezoek aan een zichtstal is geweest!

Address : Radius :

Dagelijks geopend

Adres
Harterinkdijk 25
7065 AP Sinderen

Openingstijden
zomerperiode: 10.00 - 20.00 uur
winterperiode: 10.00 - 18.00 uur


 

Over onze boerderij
Het bedrijf van de familie Wikkerink is een zichtstal. Je kunt het gehele jaar gratis en zonder afspraak terecht in de zichtruimten. Vanuit deze zichtruimte kun je zelf zien en ervaren hoe varkens gehouden en verzorgd worden op een modern varkensbedrijf.

Op de boerderij van de familie Wikkerink leven 500 zeugen (moedervarkens), een beer (vadervarken), 1200 zogende biggen (bij de zeug), 2300 gespeende biggen en 1400 vleesvarkens. Wekelijks worden op de boerderij biggetjes geboren. Een gedeelte van de varkens worden verkocht als ze circa 25 kg wegen en de rest van de varkens wordt verkocht op een gewicht van circa 115 kg. De jongere varkens gaan naar een andere boerderij waar ze gehouden worden totdat ze verkocht worden voor het vlees.

De varkens op de boerderij Wikkerink eten krachtvoer. De voerfabrikant zorgt dat alle benodigde voedingsstoffen, vitaminen, mineralen in het voer verwerkt worden. Daarbij wordt gestreefd dat zoveel mogelijk mineralen door het varken benut worden en zo weinig mogelijk in de mest terecht komt. Wist jij bijvoorbeeld dat bij het maken van krachtvoer gebruik gemaakt wordt van restanten en afvalstoffen uit de humane voedingsmiddelen industrie. Een varken kan afval omzetten in duurzaam varkensvlees.

De zeugen leven hier in een grote groep en ze worden gevoerd door een voerstation. Als de zeugen moeten biggen, worden ze verplaatst naar de kraamstal. Na circa 4 weken kan de big al geheel zelfstandig leven. De biggen worden dan verplaatst naar een ander bedrijf van de familie Wikkerink. Dit bedrijf ligt 3 km verderop in dezelfde straat. De familie Wikkerink vindt dierenwelzijn erg belangrijk. De dierbescherming Vindt het belangrijk dat varkens zo goed mogelijk worden gehouden en heeft de manier van varkens houden van de familie Wikkerink beloond met 1 ster. Je herkent dit als je vlees in de winkel koopt aan het Beter Leven Keurmerk en een ster.

Kom jij ook op 13 september een kijkje nemen op boerderij Wikkerink.

Lees meer: Boerderij Wikkerink | Sinderen

Boerderij Aan 't Zandeinde | Lemele

Anneke Jeeninga en Gerdy Hasselhorst

Dagelijks geopend

Adres
Zandeinde 1,
8148 PS Lemele

Openingstijden
zomerperiode:  9.00 - 21.00 uur
winterperiode: 11.00 - 16.00 uur

 Over onze boerderij
Aan 't Zandeinde, van Anneke Jeeninga en Gerdy Hasselhorst-Bloten, is een kijk-, doe- en zorgboerderij. Het is geen gewone boerderij, maar er is van alles te beleven. Zo zijn er van maandag tot en met vrijdag altijd hulpboeren aanwezig, die helpen met de verzorging van alle dieren. Het is ook mogelijk om je verjaardag op onze boerderij te vieren.

Op de boerderij worden 50 moedervarkens (zeugen) gehouden. Dit is ten opzichte van een reguliere varkenshouderij een kleine boerderij. De varkens worden op een biologische manier gehouden en verzorgd. De hulpboeren helpen een handje mee.

Er is van alles te beleven op onze boerderij.

 

 

 

Lees meer: Boerderij Aan 't Zandeinde | Lemele

Beemsterlant's Varken | Middenbeemster

Arie-Jan en Yvonne van der Mark

Zichtstal
Weekend van het varken

Kom elke dag varkens kijken bij 26 zichtstallen 
Er zijn 26 varkens zichtstallen waar je het hele jaar gratis én zonder afspraak naar de varkens kan komen kijken vanuit speciale kijkruimtes. Kijk voor de openingstijden op bovenstaande kaart en kom gezellig met de hele familie een kijkje nemen!

De zichtstallen zijn een afspiegeling van de moderne varkenshouderij met onder meer een Wroetstal, een zorgboerderij en een bedrijf met de Maatlat Duurzame Veehouderij.

Oordeel zelf

De Stichting Varkens in Zicht wil door openstelling van moderne varkensbedrijven en het verzorgen van informatie, de varkenssector beter zichtbaar en toegankelijker maken.

Lijst deelnemers Weekend van het varken

Laat ons weten hoe het bezoek aan een zichtstal is geweest!

Address : Radius :

Dagelijks geopend

Adres
Hobrederweg 40a
1462 LK Middenbeemster

Openingstijden
zomerperiode: 10.00 - 20.00 uur
winterperiode: 10.00 - 16.00 uur

 Over onze boerderij
Op onze boerderij Beemsterlant's Varken wonen 220 moedervarkens en 900 vleesvarkens. Wekelijks worden op de boerderij biggen geboren. Om de moedervarkens (zeugen) en de pasgeboren biggen optimale kraamhulp te verlenen zijn er op de boerderij ook kraamkamers aanwezig. Wij noemen dit de kraamstal. De biggen kunnen na de geboorte direct lopen, zien, horen en ruiken. Ze gaan dan ook direct op zoek naar het uier om melk te drinken. Na 28 dagen hebben de biggen de moeder al niet meer nodig en groeien ze met de broertjes en de zusjes op. De biggen gaan dan naar de biggenstal. Als de biggen 10 weken oud zijn, wegen ze 25 kg en hebben ze nog meer ruimte nodig. Een gedeelte van de varkens wordt verkocht en het gedeelte dat op de boerderij blijft gaat naar de vleesvarkensstal.

Lees meer: Beemsterlant's Varken | Middenbeemster

Subcategorieën